تاریخچه چاپ در ایران

تاریخچه چاپ در ایران

چاپ به‌طورکلی فرآیندی برای تکثیر حروف، ارقام، تصاویر و… بر روی سطوح مختلف مانند کاغذ، پارچه و… است. با این‌حال وقتی صحبت از صنعت چاپ می‌شود، اولین تصویری که در ذهن افراد نقش می‌بندد انتشار متن خام روی مجله، روزنامه، کتاب و… است. صنعت چاپ را به جرات...